Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок

«Світ ляльок»

І. Загальні положення

 

1.1. Відкритий Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок «Світ ляльок» (далі Фестиваль) проводиться раз на три роки в м. Житомир на базі Житомирського академічного обласного театру ляльок.

 

1.2. Засновники та організатори Фестивалю:

– Управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації;

– Житомирський академічний обласний театр ляльок.

 

1.3. Мета Фестивалю:

– популяризація творчих досягнень українського та зарубіжного театрального мистецтва;

– активізація творчого обміну з іншими областями України та зарубіжжям;

– естетичне виховання дітей засобами театрального мистецтва.

 

1.4. Завдання Фестивалю:

– популяризації вітчизняних та зарубіжних досягнень лялькових театрів;

– показ кращих вистав, режисерських, акторських робіт, творів сценографії, драматургії;

– творчий обмін театральними художньо-естетичними ідеями у сфері режисури, акторської майстерності, сценографії, драматургії;

– виявлення нових творчих форм роботи з глядачами;

– підвищення професійного рівня режисерів, акторів, художників, майстрів-лялькарів.

 

1.5. В рамках Фестивалю проводиться конкурс театрів ляльок (далі – Конкурс).

 

1.6. Участь у Фестивалі та Конкурсі є безкоштовною.

 

1.7. Витрати учасників Фестивалю та Конкурсу на проїзд до місця проведення та у зворотному напрямку здійснюються за власний рахунок.

 

1.8. Учасники Фестивалю та Конкурсу забезпечуються безкоштовним проживанням та дворазовим харчуванням за рахунок приймаючої сторони.

 

 1. Порядок проведення Фестивалю

 

2.1. Фестиваль є відкритим для театрів ляльок будь-якої форми власності. У ньому можуть брати участь в якості почесних гостей керівники театральних лялькових театрів, театральні менеджери, представники культурних центрів, окремі діячі театру, благодійні фонди, спеціалізовані ЗМІ та інформаційні центри, сервісні служби, потенційні партнери, спонсори та меценати.

 

2.2. Наказом театру затверджується склад оргкомітету з підготовки та проведення Фестивалю (далі – Оргкомітет), який:

– поширює інформацію про проведення Фестивалю;

– запрошує членів журі Конкурсу;

– сприяє висвітленню у ЗМІ проведення Фестивалю;

– збирає заявки учасників Конкурсу;

– розробляє програму проведення Фестивалю;

– запрошує     фахівців     для проведення майстер-класів.

 

2.3. Програмою Фестивалю передбачено проведення творчих конференцій, семінарів, «круглих столів».

 

III. Умови участі у Конкурсі

 

3.1. До участі у Конкурсі запрошуються українські та зарубіжні професійні театри ляльок незалежно від типів і форм власності.

 

3.2. Учасники  Конкурсу мають право  на показ  не  більше  однієї вистави/номеру (жанр і форма не регламентуються).

 

3.3. Тривалість вистави – до 90 хвилин (з антрактом).

 

3.4. Кількість учасників делегації – до 10 чоловік. До складу колективу – учасника Конкурсу  –  повинен  бути  включений  художник по  світлу  і звукорежисер, які будуть працювати спільно з технічними службами Житомирського академічного обласного театру ляльок.

 

3.5. У разі необхідності можливе включення до складу делегації додаткової кількості учасників за узгодженням з Оргкомітетом Фестивалю.

 

3.6. Усі необхідні атрибути для вистави/номеру (ляльки, декорації, реквізит, костюми, грим, спецефекти) забезпечують учасники Конкурсу.

 

3.7. Іноземним учасникам, спектаклі яких ідуть на рідній мові, необхідно надати короткий лібрето вистави українською мовою і повний переклад вистави українською та англійською мовами в електронному вигляді.

 

3.8. Для участі у Конкурсі необхідно надіслати заявку відповідно до форми (додається), DVD – диск знятої вистави/номеру, рекламно-інформаційні матеріали про вистави і театр (листівки, буклети, програми для глядачів, фотографії та інше, у тому числі на електронних носіях, в цифровому форматі), копії паспорту та ідентифікаційного коду керівника колективу (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган держаної служби та мають відмітку у паспорті) на поштову або електронні адреси Оргкомітету Фестивалю не пізніше ніж за 2 місяці до початку Фестивалю.

 

3.9. До участі допускаються колективи, які отримали офіційний виклик-запрошення від Оргкомітету Фестивалю.

 

 1. ЖУРІ КОНКУРСУ

 

4.1. Виступи учасників прослуховує та оцінює компетентне журі, до складу якого входять фахівці в галузі театрального мистецтва та представники організатора (не менше 5 осіб).

4.2. Журі здійснює перегляд виступів учасників конкурсу, оцінює їх за 10-бальною  системою та визначає переможців за І, II,  III місця, обирає претендентів для нагородження у номінаціях:

 1. Краща лялька
 2. Кращий виконавець (лялькар)
 3. Краща виконавиця (лялькарка)
 4. Краща вистава театру ляльок
 5. Кращий колектив лялькарів
 6. Кращий художник
 7. Кращий режисер
 8. Кращий драматург
 9. Кращий керівник
 10. Кращий композитор
 11. Найбільш незвичайний номер/вистава
 12. Найдивовижніше виконання

 

4.3. У своїй роботі журі керується наступними критеріями оцінювання:

– акторська майстерність;

– художнє рішення (творчий підхід, креативність);

– режисура;

– сценографія;

– музичне оформлення.

 

4.4. Рішення журі оформлюється протоколом, оскарженню чи перегляду не підлягає.

 

4.5. Паралельно з офіційним працює глядацьке журі, для чого всім глядачам разом з квитком – запрошенням видається анкета, яка заповнюється самими глядачами та збирається в опечатані урни при виході з зали перегляду. В останній день Конкурсу урни відкриваються в присутності журі, організаторів та представників ЗМІ та за підсумком голосів з анкет Оргкомітет визначає учасника для нагородження Гран-Прі фестивалю.

 

 1. ВІДЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

 

5.1. Володар  Гран-Прі, переможці Конкурсу за І, II, ІII місця нагороджуються дипломами та сувенірами, переможці у номінаціях – спеціальними призами, усі інші учасники – дипломами за участь.

 

5.2. Спонсори та зацікавлені громадські організації мають право нагороджувати учасників Конкурсу спеціальними заохочувальними призами за погодженням із журі Конкурсу.

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ

 

6.1. Фінансування заходу здійснюється частково за рахунок бюджетних коштів, передбачених управлінням культури та туризму Житомирської облдержадміністрації на проведення культурно-освітніх заходів, частково за рахунок власних надходжень, а також коштів спонсорів та зацікавлених громадських організацій.

 

6.2. Державні, муніципальні та громадські організації, включаючи творчі спілки, а також комерційні структури і засоби масової інформації можуть засновувати спеціальні призи для учасників Фестивалю, розміщувати рекламу, здійснювати спонсорську і меценатську підтримку заходів Фестивалю у відповідності з чинним законодавством та цим положенням.

 

VII. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. Адреси:

Оргкомітет з підготовки та проведення Відкритого Всеукраїнського фестивалю театрів ляльок

«Світ ляльок»

Житомирський академічний обласний театр ляльок

10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 7

E-mail: zhitomirteatrlyalok@ukr.net

7.2. Телефони для довідок: (0412) 47-42-24

7.3. Положення про Фестиваль розміщено на сайті: http://teatr-kukol-zt.org/